Privacy verklaring

Privacy verklaring 

Huid&Kruid Beautysalon, gevestigd aan Kamilleplein 15, 5643EM te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.huidenkruidbeautysalon.nl, Kamilleplein 15, 5643EM te Eindhoven, 0646273019

Huid&Kruid Beautysalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor-en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adres gegevens
 • telefoonnummer
 • email-adres
 • gegevens in verband met uw gezondheid en/of medicatie.

Huid&Kruid Beautysalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het inplannen van een afspraak en het versturen van een bevestiging en/ herinnering.
 • Het afstemmen van de gekozen behandeling op uw huidtype en/of gezondheid.
 • om contact met u te kunnen opnemen.
 • het afhandelen van uw betaling.
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of actie.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Huid&Kruid Beautysalon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar na uw laatste behandeling in onze beautysalon.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Huid&Kruid Beautysalon deelt uw persoonsgegevens met verschillende bedrijven als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, in dit geval Salonized, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huid&Kruid Beautysalon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het inboeken van uw afspraak en het bijhouden van onze administratie maken wij gebruik van de diensten van Salonized. Wij delen uw gegevens als: naam/ email-adres en telefoonnummer. Uw gegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Huid&Kruid Beautysalon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of vewijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huid&Kruid Beautysalon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar suzanneroelofs@hotmail.com.

Huid&Kruid Beautysalon wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Huid&Kruid Beautysalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met suzanneroelofs@hotmail.com